HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYDO POBRANIA
AKTUALNOŚCIJURYZESPOŁYGOSPODARZE FESTIWALUPROGRAMIMPREZY TOWARZYSZĄCEPATRONATPARTNERZYTVGAZETKA FESTIWALOWA

KONKURS NA DZIECIĘCY PLAKAT FESTIWALOWY

BIURO PROMOCJI ZAKOPANEGO OGŁASZA KONKURS NA DZIECIĘCY PLAKAT XLII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM


1. Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w Konkursie na Dziecięcy Plakat XLII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. To okazja do zaprezentowania własnej twórczości, a także zachęta do rozpoczęcia przygody z folklorem, kulturą góralską, również sztuką tworzenia plakatu. Pogłębianie wiedzy i świadomości na temat wartości swoich korzeni i tożsamości, nabywanie wiedzy dotyczącej bogactwa kultury podhalańskiej, są priorytetami w działalności placówek kultury. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do zaangażowania się i zmobilizowania dzieci do udziału w konkursie.
2. Cel konkursu:

 • zainteresowanie dzieci ważnym wydarzeniem kulturalnym w regionie
 • ukłon w stronę historii 42 lat Festiwalu Folkloru
 • troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Podhala

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Warunki uczestnictwa:

 • format pracy B2/ 50 cm x 70 cm
 • prace powinny być wykonane w technice:
  • malarstwo - farba plakatowa
  • rysunek - kredka, pastele tłuste, dopuszczalne jest mieszanie wymienionych technik (do udziału w konkursie nie będą dopuszczane prace wykonane innymi technikami)

UWAGA!!!
W pracach nie umieszczamy żadnych napisów! Stosowne teksty na plakacie zostaną dołożone przez organizatorów konkursu!

 • prace należy opatrzyć trwale umocowaną na odwrocie kartą informacyjną (czytelnie wypełnioną drukowanymi literami) wg wzoru:
  • IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
  • WIEK
  • IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA (NAUCZYCIELA)
  • TELEFON DO INSTRUKTORA (NAUCZYCIELA)- SZKOŁY, PLACÓWKI

5. Konkurs trwa od 12.05.2010 do 28.05.2010 r.
6. Prace prosimy składać w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”, ul. Grunwaldzka 3, 34-500 Zakopane, do dnia 28.05.2010, z dopiskiem „Konkurs na dziecięcy plakat festiwalowy”
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  dnia 31.05.2010 w TCKiS „Jutrzenka”. Prace będą oceniane przez przedstawicieli środowisk twórczych: artystów plastyków i grafików oraz przez Dyrektora Biura Promocji Zakopanego.
8.  Organizator przewiduje nagrody: I, II, III nagrodę oraz wyróżnienia.            
Zwycięska praca będzie drukowana jako plakat festiwalowy.
9. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą wraz z majątkowymi prawami autorskimi na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych konkursu.
10. O wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród, uczestnicy i laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacje znajdą się również na stronie www.zakopane.pl
11. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 12833 lub e-mailem: jutrzenka@z-ne.com.pl


ORGANIZATOR KONKURSU:
BIURO PROMOCJI ZAKOPANEGO PRZY WSPÓŁPRACY Z TCKiS „JUTRZENKA”

« Powrót

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2019