HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYDO POBRANIA
AKTUALNOŚCIJURYZESPOŁYGOSPODARZE FESTIWALUPROGRAMIMPREZY TOWARZYSZĄCEPATRONATPARTNERZYTVGAZETKA FESTIWALOWA

The folk group „LA PARPAIOLA” - FRANCJA / FRANCE

Zespół folklorystyczny „La Parpaiola”, Francja

Grupa powstała w 1986 r. w Drap, położonym w dolinie rzeki Paillon w Alpach Nadmorskich w regionie Prowansja-Alpy Nadmorskie-Wybrzeże Lazurowe. Miasteczko, dzięki swojemu szczególnemu usytuowaniu, łączy żywioł wysokogórski z bliskością morza...


Region Alp Nadmorskich, który reprezentuje grupa, znajduje się na południu Francji, nad Morzem Śródziemnym, blisko granicy z Włochami. Wybrzeże Lazurowe znane jest na całym świecie i cieszy się uznaniem turystów, natomiast Alpy Nadmorskie słyną z niespotykanego nasłonecznienia i ośnieżonych szczytów, z których najwyższy to Le Gélas, osiągający wysokość 3143 m.n.p.m. W dialekcie nicejskim „la parpaiola” oznacza motyl. W skład grupy wchodzi 30 młodych członków oraz 7 muzykantów, którzy promują folklor górzystego regionu Nicei. Repertuar zespołu stale zasilany jest poszukiwaniami badawczymi i ukazuje liczne tradycyjne nicejskie pieśni i tańce. „La Parpaiola” bierze udział w wielu imprezach o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym, a także międzynarodowym. Podczas zagranicznych występów grupa reprezentowała Francję i swój region, stale też prowadzi wymianę z zespołami z całego świata (m.in. z Turcji, Indii, Irlandii). Podczas Festiwalu zespół, występujący w II kategorii (folklor artystycznie opracowany), zaprezentuje serię tańców i zwyczajów, charakterystycznych dla regionu Nicei: m.in. „Trzech pijaków” (scena powrotu z nicejskiego festynu), tańce karnawałowe, tańce na okoliczność nadejścia wiosny, sceny z życia nicejskich pasterzy, rybaków oraz mieszkańców regionu, uczestniczących w winobraniu i zbiorze oliwek.

*******************************************************

The folk group "La Parpaiola", France was formed in 1986 in Drap, located in the valley in the Alps Maritime Paillon in the region Provence-Alps-Cote d'Azur seaside. The town, thanks to its special location, combines the element of high altitude with the proximity of the sea. Côte d'Azur is known worldwide and has gained recognition for tourists, while the Maritime Alps are famous for their unparalleled sun and snow-capped peaks, the highest of which is Le Gélas, attaining an altitude of 3,143 meters above sea level.
In the dialect of Nice “La Parpaiola "means: butterfly.
The group of 30 young members and seven musicians, promote the folklore of the mountainous region of Nice. The repertoire is fed by continuous  research and exploration and  reveals a number of Nice traditional songs and dances. “La Parpaiola "takes part in many events at  local, regional, national and international levels. During their foreign performances the group has represented its region and France  around the world in exchange with groups from India, Ireland and Turkey.  
They will present a series of dances and customs specific to the Nice region. “Three Drunkards” returning from the scene of the Nice feast, carnival dances announcing the arrival of spring, Nice scenes from the life of shepherds, fishermen and residents o f the region participating in grape-gathering and olive harvest.
The group wish to be in the 2nd category: Artistic.

« Powrót

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2018